Obecní úřad Holetín

Horní Holetín 105
539 71 Holetín

Tel.: +420 469 311 121
E-mail: info@obecholetin.cz
Web:   www.obecholetin.cz

   Datová schránka: cmfbwqt

Úřední hodiny

pondělí, středa                7:00 - 12:00; 13:00 - 16:00

Pošta Holetín - 954 253 971

Firmy a služby


DOKUMENTY OBCE HOLETÍN


ÚZEMNÍ PLÁN

Pod odkazem Územní plán naleznete základní výkres platného územního plánu obce Holetín.

 STRATEGIE ROZVOJE OBCE HOLETÍN PRO OBDOBÍ                                                2021-2026

Řád pohřebiště

PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE

   • platná od 1.ledna 2022

  • ÚČETNÍ VÝKAZY OBCE HOLETÍN

   Pod odkazem Účetní výkazy obce Holetín naleznete následující výkazy:
   - Rozvaha
   - Výkaz zisku a ztrát
   - Příloha účetní závěrky
   - Fin 2-12
   - Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky k 31.12.
   - Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolid. celku státu


   ZVEŘEJŇOVANÉ DOKUMENTY dle novely zákona č. 250/2000Sb.     o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

   Pod odkazem Zveřejňované dokumenty naleznete:
   - Střednědobý výhled rozpočtu ÚSC (obec Holetín),  DSO (SOMH, Komunální služby Hlinecko, svazek obcí a Mikroregion Skutečsko - Ležáky) a PO (ZŠ a MŠ Holetín)
   - Rozpočet ÚSC a PO
   - Rozpočtová opatření obce Holetín
   - Závěrečný účet obce Holetín


   VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

   Pod odkazem Veřejné zakázky naleznete mj. Profil zadavatele obce Holetín

   POVINNĚ POSKYTOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999Sb.

   Pod odkazem Povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999Sb. naleznete mj. následující informace:
   - Organizační struktura obce Holetín
   - Kontaktní spojení vč. bankovního spojení, e-mailová adresa, adresa datové schránky
   - Schválený rozpočet obce Holetín od roku 2010
   - Výroční zpráva dle zák. 106/1999Sb.
   - Seznam organizací obce Holetín
   - Sdělení k žádostem o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

   PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ              č. 159/2006Sb.  • Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
   MUNIPOLIS
   Novinky z úřadu přímo
   do vašeho telefonu