DOKUMENTY OBCE HOLETÍN


ÚZEMNÍ PLÁN

Pod odkazem Územní plán naleznete základní výkres platného územního plánu obce Holetín.

 STRATEGIE ROZVOJE OBCE HOLETÍN PRO OBDOBÍ                                                2021-2026

Řád pohřebiště

PLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE

NEPLATNÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY


ÚČETNÍ VÝKAZY OBCE HOLETÍN

Pod odkazem Účetní výkazy obce Holetín naleznete následující výkazy:
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát
- Příloha účetní závěrky
- Fin 2-12
- Protokol o schválení/neschválení účetní závěrky k 31.12.
- Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolid. celku státu


ZVEŘEJŇOVANÉ DOKUMENTY dle novely zákona č. 250/2000Sb.     o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Pod odkazem Zveřejňované dokumenty naleznete:
- Střednědobý výhled rozpočtu ÚSC (obec Holetín) a DSO (SOMH, Komunální služby Hlinecko, svazek obcí a Mikroregion Skutečsko - Ležáky)
- Rozpočet ÚSC a DSO
- Rozpočtová opatření obce Holetín
- Závěrečný účet obce Holetín


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Pod odkazem Veřejné zakázky naleznete mj. Profil zadavatele obce HoletínPOVINNĚ POSKYTOVANÉ INFORMACE dle zákona č. 106/1999Sb.

Pod odkazem Povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999Sb. naleznete mj. následující informace:
- Organizační struktura obce Holetín
- Kontaktní spojení vč. bankovního spojení, e-mailová adresa, adresa datové schránky
- Schválený rozpočet obce Holetín od roku 2010
- Výroční zpráva dle zák. 106/1999Sb.
- Seznam organizací obce Holetín
- Sdělení k žádostem o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

PŘÍSTUP K INFORMACÍM DLE ZÁKONA O STŘETU ZÁJMŮ              č. 159/2006Sb.Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz