Obecní úřad Holetín

Horní Holetín 105
539 71 Holetín

Tel.: +420 469 311 121
E-mail: info@obecholetin.cz
Web:   www.obecholetin.cz

   Datová schránka: cmfbwqt

Úřední hodiny

pondělí, středa                7:00 - 12:00; 13:00 - 16:00

Pošta Holetín - 954 253 971

Firmy a služby


MojeObec

Povinně poskytované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Holetín

2. Důvod a způsob založení

dle zákona č.128/2000 Sb. o obcích

3. Organizační struktura

Starosta
Místostarostka
Zastupitelstvo
Výbory 
Administrativní pracovnice

4. Kontaktní spojení

Horní Holetín 105
539 71 Holetín
info@obecholetin.cz

5. Případné platby můžete poukázat

KB Hlinsko č.ú. 4624531/0100

6. IČO: 00270105

7. DIČ: Obec není plátcem DPH

8. Rozpočet schválený

Rozpočet 2018: Příjmy; Výdaje
Rozpočet 2017: Příjmy; Výdaje
Rozpočet 2016: Příjmy; Výdaje
Rozpočet 2015: Příjmy; Výdaje
Rozpočet 2014: Příjmy; Výdaje
Rozpočet 2013: Příjmy; Výdaje
Rozpočet 2012: Příjmy; Výdaje
Rozpočet 2011: Příjmy; Výdaje
Rozpočet 2010: Příjmy; Výdaje

9. Žádosti o informace

V kanceláří obecního úřadu v úředních hodinách
Telefonicky na č. 469311121
E-mail: info@obecholetin.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání

Osobně v úředních hodinách na OÚ
E-mail: info@obecholetin.cz
Datová schránka ID: cmfbwqt

11. Opravné prostředky
Podání opravných prostředků - viz bod 10

12. Formuláře

Na vyžádání na adrese info@obecholetin.cz, na webové adrese http://www.obecholetin.cz/obecni-urad/dokumenty-obce/ 

13. Nejdůležitější předpisy

Zákon č.128/2000 Sb. o obcích
Vyhláška č.496/2004 Sb. o elektronických podatelnách
Zákon č.500/2004 Sb. Správní řád
Zákon č.634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon č.280/2009 Sb., daňový řád, a s ním související zák. č.281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

Bezplatné poskytování informací:
- informace poskytnuté formou nahlédnutí do listin
- informace poskytnutá ústně nebo prostřednictvím telefonu
- informace, které jsou k dispozici v elektronické podobě
Placené informace:
Dle sazebníku úhrad za poskytování informací dle položky 3a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle §18 zák. č. 106/1999 Sb.
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2017
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2018
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2019 
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2020
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2021
Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., za rok 2022

16. Seznam organizací

Základní škola a mateřská škola Holetín - IČO 70999945

17. Sdělení k žádostem o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

     Sdělení k žádosti o poskytnutí informace č. 1/2018
     Sdělení k žádosti o poskytnutí informace č. 1/2019
     Sdělení k žádosti o poskytnutí informace č. 1/2022

Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz