Obecní úřad Holetín

Horní Holetín 105
539 71 Holetín

Tel.: +420 469 311 121
E-mail: info@obecholetin.cz
Web:   www.obecholetin.cz

   Datová schránka: cmfbwqt

Úřední hodiny

pondělí, středa                7:00 - 12:00; 13:00 - 16:00

Pošta Holetín - 954 253 971

Firmy a služby


MojeObec

Neplatné obecně závazné vyhlášky obce

č.2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
platná od 15. května 2004 do 5. ledna 2011

č. 3/2008 o místním poplatku ze vstupného 

platná od 27. února 2008 do 5. ledna 2011

 

č. 1/2008 o místním poplatku ze psů 

platná od 27. února 2008 do 5. ledna 2011

 

č. 2/2008 o místním poplatku z ubytovací kapacity 

platná od 27. února 2008 do 31. prosince 2011

          č.1/2009  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj                            platná od 1. července 2009 do 31. prosince 2011

 č. 5/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
platná od 6. ledna 2011 do 31. prosince 2011

č. 2/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní přístroj 

zrušena před nabytím platnosti 1. ledna 2012

č.   2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
platná od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018

 č.1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování ,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

platná od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019

č.2/2010 o místním poplatku  ze psů 
platná od 6. ledna 2011 do 31. prosince 2019

č.3/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity 
platná od 6. ledna 2011 do 31. prosince 2019


č.   1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

platná od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021

č.2/2019 o místním poplatku z pobytu 
                                                        platná od 1. ledna 2020 do 2. dubna 2021


č.   1/2015 o stanovení systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Holetín 
platná od 1. dubna 2015 do 31. prosince 2021
Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz