Neplatné obecně závazné vyhlášky obce

vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č.2/2004
platná od 15. května 2004 do 5. ledna 2011

vyhláška o místním poplatku ze vstupného č. 3/2008

platná od 27. února 2008 do 5. ledna 2011

 

vyhláška o místním poplatku ze psů č. 1/2008

platná od 27. února 2008 do 5. ledna 2011

 

vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity č. 2/2008

platná od 27. února 2008 do 31. prosince 2011

            vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj č.1/2009                            platná od 1. července 2009 do 31. prosince 2011

vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství č. 5/2010
platná od 6. ledna 2011 do 31. prosince 2011

vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní přístroj č. 2/2011
zrušena před nabytím platnosti 1. ledna 2012

vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č. 2/2015
platná od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018

 vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování ,sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů č.1/2018
platná od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019

 vyhláška o místním poplatku  ze psů č.2/2010
platná od 6. ledna 2011 do 31. prosince 2019

vyhláška o místním poplatku z ubytovací kapacity č.3/2010
platná od 6. ledna 2011 do 31. prosince 2019Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz