Obecní úřad Holetín

Horní Holetín 105
539 71 Holetín

Tel.: +420 469 311 121
E-mail: info@obecholetin.cz
Web:   www.obecholetin.cz

   Datová schránka: cmfbwqt

Úřední hodiny

pondělí, středa                7:00 - 12:00; 13:00 - 16:00

Pošta Holetín - 954 253 971

Firmy a služby


SLUŽBY POSKYTOVANÉ OBECNÍM ÚŘADEM HOLETÍN

Vidimace a legalizace:
vidimace – ověření podpisu – 1 podpis 30 Kč
legalizace – ověření listiny – 1 stránka 30 Kč

CZECH POINT
Výpis z katastru nemovitostí – cena individuální dle počtu stran výpisu (1 stránka 100 Kč a každá další 50 Kč)
Výpis z obchodního rejstříku – cena individuální dle počtu stran výpisu (l stránka 100 Kč a každá další 50 Kč)
Výpis z živnostenského rejstříku - cena individuální dle počtu stran výpisu (1 stránka 100 Kč a každá další 50 Kč)
Výpis z rejstříku trestů – 1 stránka 100 Kč
Výpis z bodového hodnocení řidiče - 1 stránka 100 Kč

Výše uvedené služby může provádět pouze kompetentní pracovník, proto je vhodné si jeho přítomnost na úřadě ověřit na telefonu 469 311 121.

Práce obecním traktorem
1 hodina práce – 300 Kč. Při činnosti mimo obec Holetín navíc účtována sazba 10 Kč/km

Práce univerzálním nakladačem UN-053.2
¼ hod. Práce – 100 Kč.
Při činnosti mimo obec Holetín navíc účtována sazba 20 Kč/km

Obsluhu výše uvedených strojů zajišťuje vždy pracovník obecního úřadu. Naložení a složení nákladu při práci obecním traktorem si provede žadatel sám na vlastní náklady.Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu