Obecní úřad Holetín

Horní Holetín 105
539 71 Holetín

Tel.: +420 469 311 121
E-mail: info@obecholetin.cz
Web:   www.obecholetin.cz

   Datová schránka: cmfbwqt

Úřední hodiny

pondělí, středa                7:00 - 12:00; 13:00 - 16:00

Pošta Holetín - 954 253 971

Firmy a služby
Hrazení poplatku dle obecně závazné vyhlášky - odpady

Poplatek je splatný do 31.května každého roku.

Poplatek může být uhrazen v hotovosti do pokladny obce, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u KB Hlinsko, číslo účtu 4624531/0100.
Variabilní symbol je složen z:
- čísla lokality: Horní Holetín - 1; Dolní Holetín - 2, Horní Babákov - 3
- čísla položky: 1340
- čísla popisného, popř. čísla evidenčního

např. 
Horní Holetín 105 - variabilní symbol 11340105
Dolní Holetín 105 - variabilní symbol 21340105
Horní Babákov 2 - variabilní symbol 313402

Výše poplatku pro rok 2024 činí 900Kč/poplatník.

Hrazení poplatku dle vyhlášky - o místním poplatku ze psů

Poplatek je splatný do 31.května každého roku.

Částka: 
Pes v běžném rodinném domě:
100Kč/1. pes
150Kč/2. a každý další pes

Pes v bytovém domě (Horní Holetín č.p. 112 a 113):
150Kč/1. pes
200Kč/2. a každý další pes
          

Poplatek může být uhrazen v hotovosti do pokladny obce, poštovní poukázkou nebo bezhotovostním převodem na účet vedený u KB Hlinsko, číslo účtu 4624531/0100.
Variabilní symbol je složen z:
- čísla lokality: Horní Holetín - 1; Dolní Holetín - 2, Horní Babákov - 3
- čísla položky: 1341
- čísla popisného, popř. čísla evidenčního

např.
Horní Holetín 105 - variabilní symbol 11341105
Dolní Holetín 105 - variabilní symbol 21341105
Horní Babákov 2 - variabilní symbol 313412


O možnostech úhrady dalších (výše neuvedených) poplatků se informujte přímo na OÚ Holetín - tel. 469 311 121.Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu