Obecní úřad Holetín

Horní Holetín 105
539 71 Holetín

Tel.: +420 469 311 121
E-mail: info@obecholetin.cz
Web:   www.obecholetin.cz

   Datová schránka: cmfbwqt

Úřední hodiny

pondělí, středa                7:00 - 12:00; 13:00 - 16:00

Pošta Holetín - 954 253 971

Firmy a služby


Znak obce Holetín

Dne 16. září 2005 byl obci udělen předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Lubomírem Zaorálkem znak a prapor obce. Jeho podoba je založena na historické podobě obecního znaku ze 17. století.

Autorem grafického návrhu znaku a vlajky obce Holetín je holetínský rodák a patriot, pan Karel B. Venzara.

                "Bez nároku na honorář pro svou rodnou obec rád vypracoval v roce 2003       
                 Karel B. Venzara"

Popis znaku:
V červeno-zeleně sníženě děleném štítě 
stříbrný pelikán se zlatou zbrojí
skloněný nad třemi stříbrnými mláďaty 
ve zlatém hnízdě.

Výklad znaku:
Jako základ znaku posloužila symbolika ze staré pečeti, pocházející zhruba ze             17. století, na níž je pelikán se třemi mláďaty a opis:
HOLECKE - PECET - RICHTI

Stará pověst mluví o tvrzi a třech dvorech stojících na místě dnešního Holetína u pradávné kupecké stezce spojující východní Čechy s Moravou. Tuto cestu vzpomíná i první písemná zpráva o Holetíně z roku 1144.
Mezi lidem se praví, že starý pelikán byla ona tvrz, poskytující ochranu obyvatelům přilehlých tří dvorů.Na jedné této údajné tvrzi měl žít i zeman Holeta, po kterém dostala obec název.

Za zajímavost stojí zmínit, že pelikáni v minulosti žili v Holetíně na mnoha rybnících, a to díky teplejšímu klimatu ve 14. a 15. století. Na polích u Holetína byly i vinice.

Červená barva ve znaku připomíná tinktury v erbu pánů z Pardubic, kteří jako majitelé Rychumburského panství vládli i částí Holetína. Zelená pak značí kruh lesů, luk a polí, které obec obklopují.

Prvotní podoba znaku z roku 2003:

W_hol.jpg


Dne 25. června 2006 byl obecní prapor a znak slavnostně vysvěcen páterem Janem Uhlířem v kapli sv. Jana Křtitele v Holetíně. Po vysvěcení byl prapor slavnostně starostou Františkem Kalousem v průvodu občanů a členů SDH Holetín přenesen do areálu koupaliště, kde byla slavnost zakončena zábavou. Fotografie z této akce naleznete ZDE. 


V roce 2011 provedl autor návrhů, pan Karel B. Venzara estetickou úpravu obecního znaku, a to rozšíření horní linie znaku, která tak lépe kopíruje křivky pelikána s hnízdem. Poslední a aktuálně platná podoba znaku je tato:

ZNAK_HOLETÍNA.jpg

Popis praporu:
List tvoří červený vodorovný pruh zabírající dvě třetiny šířky listu, dolní jednu třetinu listu tvoří pruh zelený.
Uprostřed mezi žerďovou a vlající částí je stříbrný pelikán se zlatým zobákem. Ten skloněný vlevo stojíc nad zlatým hnízdem poskytuje ochranu svým třem mladým. Poměr šířky k délce listu je 2:3
 
VlajkaHOLETÍNA.jpg

Pan Karel B. Venzara v roce 2011 navrhl také znak Sboru dobrovolných hasičů obce Holetín, který vychází z obecního znaku. Zde je jeho podoba:
Znak_HOL.HASIČŮ.jpgWebové stránky vytvořil DUOWEB.cz
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu