Obecní úřad Holetín

Horní Holetín 105
539 71 Holetín

Tel.: +420 469 311 121
E-mail: info@obecholetin.cz
Web:   www.obecholetin.cz

   Datová schránka: cmfbwqt

Úřední hodiny

pondělí, středa                7:00 - 12:00; 13:00 - 16:00

Pošta Holetín - 954 253 971

Firmy a služby


Společenský život

Společenský život v obci zajišťují zejména obecní spolky, kulturní centrum i obec samotná.

TJ Sokol Holetín zajišťuje konání všech fotbalových zápasů v jarní a podzimní sezóně na fotbalovém hřišti ve Sportovním areálu Holetín. Od roku 2016 má spolek v pronájmu výčep ve Sportovním areálu a zejména v letním čase tak zajišťuje občerstvení návštěvníků Sportovního areálu. TJ Sokol Holetín pořádá v tomto areálu také letní taneční zábavy na otevřeném parketu. 
Každoročně také spolek pořádá na počátku prosince bál.

Sbor dobrovolných hasičů Holetín pořádá každoročně o prázdninách (přibližně v polovině srpna) soutěž v hasičském sportu "O pohár starosty".
Každoročně také spolek pořádá tradiční hasičský bál (přibližně v první polovině února).

Holetínské trnky - spolek vznikl s cílem rozšíření možnosti kulturního vyžití v obci. Za jeho působení spolek připravil v Holetíně řadu kulturních a společenských akcí pro veřejnost - letní stezky odvahy s možnosti přespání ve stanech ve Sportovním areálu, drakiády, průvody k pálení čarodějnic aj. Vedoucí spolku pravidelně pořádá zájezd na předvánoční trhy, na burčákový pochod do Mutěnic (říjen) i výlety s programem. Spolek se podílel na pořádání Vánočních i velikonočních jarmarků a karnevalů pro děti v KC. Termín bálu tohoto spolku je přibližně polovina března.

Myslivecké sdružení v minulosti pořádalo myslivecké bály s občerstvením v podobě mysliveckých specialit. Po ukončení konání bálu spolek pravidelně pořádal myslivecké hody.


Všechny výše uvedené spolky spolu s dalšími dobrovolníky z obce i mimo ni pořádají pod záštitou obce Holetín pravidelnou předprázdninovou akci pro děti - Pohádkový les Holetín (konec června). Akce se koná ve Sportovním areálu Holetín, kde je vyznačena pohádková trasa, na níž plní děti úkoly u pohádkových bytostí. Mimo tuto trasu mají děti zajištěnu možnost aktivního trávení času. Akce je hojně navštěvována, přibližně ji navštíví každý rok 300-450 dětí s doprovodem.

Kulturní centrum Holetín nabízí pravidelné zájmové činnosti pro děti a dospělé - jóga, cvičení pro ženy, keramika, stolní tenis, herní odpoledne pro děti. KC zajišťuje i další možnosti trávení volného času pro občany - v posledních letech bylo možno v KC navštívit různé zajímavé besedy, přednášky a kurzy - např. pedig, zdravé vaření, cestopisné přednášky, ezoterika apod., jazykové kurzy, taneční kurzy, byly pořádány různé výstavy, oslavy aj. Pravidelně probíhá v KC "Sousedské besedování" - setkání občanů s bydlištěm nebo vztahem k obci Holetín, při němž je prostor k popovídání, čtení z kronik apod. (každé 2. pondělí v měsíci). 
KC komplexně zajišťuje přípravu karnevalu pro děti, vánočních a velikonočních jarmarků. Termín vánočního jarmarku je týden před adventem, velikonoční přibližně 14-21 dní před Velikonočním pondělkem. Na průběhu akce se podílí spolek Holetínské trnky.
V druhé polovině prosince se pravidelně koná Vánoční koncert v podání chrámových a jiných pěveckých sborů.


Obec Holetín pořádá každoročně pro své občany důchodového věku setkání. Pro zvané občany je k připravena živá hudba, občerstvení, případně další kulturní program. 
Jednou i vícekrát do roka pořádá obec vítání nových občánků. Toto probíhá v kulturním centru a to skupinově (skupinka 2-4 noví občánci). V rámci jednoho dopoledne může být přivítáno až 8 občánků. Kulturní pásmo pro tuto příležitost připravují žáci místní ZŠ pod vedením jejich pedagogů. Děti dostávají od obce pamětní list a drobné dárky, jako vzpomínku na vítání občánků.Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu