Obecní úřad Holetín

Horní Holetín 105
539 71 Holetín

Tel.: +420 469 311 121
E-mail: info@obecholetin.cz
Web:   www.obecholetin.cz

   Datová schránka: cmfbwqt

Úřední hodiny

pondělí, středa                7:00 - 12:00; 13:00 - 16:00

Pošta Holetín - 954 253 971

Firmy a služby


Geografické informace

Obecná charakteristika
První písemná zpráva (rok): 1144
Rozloha: 1066,61 ha
Obec s rozšířenou působností: Hlinsko
Pověřený obecní úřad: Hlinsko
Pracoviště finančního úřadu: Hlinsko
Katastrální pracoviště: Chrudim
Matriční úřad: Hlinsko

Nadmořská výška
Střední nadmořská výška: 539 m n.m.
První obydlený objekt na Horním Holetíně: 600m n. m.
Poslední obydlený objekt na Dolním Holetíně: 478m n. m.
Budova obecního úřadu: 537m n. m.
Převýšení Horní - Dolní Holetín: 122m

Statistika půdního fondu
Zemědělská půda: 896,4 ha
Lesní půda: 82,28 ha
Vodní plochy: 3,04 ha
Zastavěná plocha a nádvoří: 15,21 ha
Ostatní plochy: 69,69 ha

Rozdělení zemědělské půdy
Orná půda: 703,72 ha
Zahrady: 31,97 ha
Ovocné sady 2,88 ha
Trvalý travní porost: 157,83 ha

Charakteristiky klimatu
Roční srážkový úhrn (údaje z roku 2015): 550-600 mm
Průměrná roční teplota (údaje z roku 2015): 7-8°C

Geologické a geovědní, radonové mapy obce Holetín ZDE.Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz
MUNIPOLIS
Novinky z úřadu přímo
do vašeho telefonu