Hlášení ze dne 5.1.2021

Obecní úřad Holetín oznamuje, že tento týden od 4. do 8. ledna bude v naší obci probíhat Tříkrálová sbírka pro Oblastní charitu Nové Hrady u Skutče. Příspěvky můžete věnovat v kanceláři obecního úřadu do zapečetěné kasičky a nově také v prodejně Jednoty na HH a v prodejně paní Kavkové na DH.


Hlášení ze dne 11.1.2021

V týdnu od 4. do 8. ledna probíhala v naší obci Tříkrálová sbírka organizovaná oblastní charitou Nové Hrady a obecním úřadem Holetín. Výtěžek sbírky činní 12.890,-. Všem občanům, kteří se na sbírce podíleli, děkujeme.Hlášení ze dne 12.4.2021

Vedoucí prodejny Jednoty na Horním Holetíně oznamuje, že tuto středu 14. dubna bude prodejna otevřena pouze od 7:00 do 12:00 hod. a v sobotu bude prodejna uzavřena.

Obecní úřad oznamuje, že od toho týdne (12. dubna) započne v naší obci svoz bioodpadu. V sudé týdny bude vyvážen komunální odpad a v liché týdny bioodpad.

Firma Topenářský servis s.r.o. oznamuje, že bude v naší obci provádět revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak revize, kontroly a čištění komínů a kontroly kotlů na tuhá paliva. Revize a kontroly se uskuteční v pondělí 26. dubna. Zájemci se mohou hlásit na tel: 608 748 989

Hlášení ze dne 28.4.2021

Připomínáme občanům, aby si co nejdříve označili nádoby na komunální odpad číslem popisným nebo číslem evidenčním. Čipování budou v průběhu měsíce května provádět pracovníci obecního úřadu a proto žádáme občany, aby tyto nádoby byly pracovníkům zpřístupněny.

 


 

.


Webové stránky vytvořil DUOWEB.cz